Skip navigation

Cristion

 - 

50 Ion./Chwef. 1992

" - ond fod o'i hun yn leico gwneud hynny"

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei
hun, heb gyfrif troseddau dynion yn eu her-
byn, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y
cymod."
Da yw inni gofio hyn yn ystod Degawd
yr Efengylu, a'n cenadwri i bobl "y
ffenomen newydd, sef Cymry ymwybodol
o'u Cymreictod a sydd yn anghredinwyr
proffesedig", y sonia'r Dr. John Davies
amdanynt yn Hanes Cymru, yw: "Felly
cenhadon yn cynrychioli Crist ydym ni, fel
pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Yr
ydym yn deisyf amoch, er mwyn Crist,
cymoder chwi Duw." A dyna'r
peth-eisiau'n cymodi ni ddynion, yn wyr
a gwragedd, Duw sydd yn ein newid ni,
nid newid y Cariad digyfnewid.
Gall rhodd ddigonol Duw yng Nghrist
wneud y neb a gredo'n rhan o'r
greadigaeth newydd ac yn ymwybodol o
gariad Crist yn ei annog a'i orfodi, neu yn
l un cyfieithiad Saesneg, "ei
lywodraethu". Oedd, yr oedd Crist "yn
leicio gneud", a hynny am ei fod yn rhan
o'r realiti dwyfol y dywedodd Hiraethog
amdano:
Dyma gariad fel y moroedd,
Tosturiaethau fel y IIi:
T'wysog bywyd pur yn marw,
Marw i brynu'n bywyd ni:
Pwy all beidio chofio amdano?
Pwy all beidio thraethu'i glod?
Dyma gariad nad a'n angof
Tra fo nefoedd wen yn bod.
Yr olaf o fyfyrdodau'r Parchedig W. Alwyn Lloyd ar
Y GWYNFYDAU
"Gwyn eu byd y rhai pur o galon, oher-
wydd cnt hwy weld Duw."
Pe baem yn cynnal cystadleuaeth yn ein
cynulleidfaoedd er mwyn canfod pa un o'r
gwynfydau a ddeuai gyntaf i'r cof, y mae'n
sicr mai hwn a fyddai'n ennill bob tro. Y
mae pob plentyn a arferai ddweud adnod,
neu sy'n dal i ddweud ei adnod yn yr oed-
fa, wedi dweud hon rywbryd neu gilydd a
mwy na thebyg wedi ei dweud hi fwy nag
unwaith gan ei bod yn standbei go dda. Ac
y mae hynny'n syndod mawr pan ystyriwn
pa mor anghyraeddadwy yw'r gwynfyd
hwn. Ond y mae un peth yn sicr, nid yw
lesu byth yn gwawdio ein gobeithion.
Beth yw purdeb calon? Y mae'r galon fel
rheol yn y Beibl yn golygu'r holl ber-
sonoliaeth. Y mae'n golygu nid yn unig yr
Ar Galfaria yr ymrwygodd
Holl ffynhonnau'r dyfnder mawr;
Torrodd holl argaeau'r nefoedd
Oedd yn gyfain hyd yn awr:
Gras a chariad megis dilyw
Yn ymdywallt yma 'nghyd,
Y Drindod yn y Groes
emosiynau ond hefyd yr ewyllys a'r
meddwl. Y gair a ddefnyddir yma am
burdeb yw kathros. Yn wreiddiol golygai
lendid neu bod yn ln. Er enghraifft, gallai
gael ei ddefnyddio am ddillad a drochwyd
ac a olchwyd yn ln. Defnyddiwyd y gair
hefyd am An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŷ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.