Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Sut brofiad yw bod ar
ochr anghywir rhagfur
masnach?
Dychmygwch bod yn weithiwr fferm tlawd yn cystadlu â chyfandir cyfoethog.
Dychmygwch gorfod torri tunnell fetrig o gâns siwgr er mwyn ennill £I.
Dychmygwch gwybod y bydd y dunnell fetrig yn ennill llai fyth y
flwyddyn nesaf.
Dychmygwch gweithio 7 niwrnod yr wythnos yn 82 oed.
Dychmygwch gwybod y byddwch yn ddigartref pan orffennwch weithio.
Dychmygwch faint o gymorth fyddai £ 10 oddi wrthych chi.
Dychmygwch fyd heb dlodi. Gweithiwn nerthu'r tlawd mewn mwy na 70 o wledydd. Credwch ni, ni allwn wneud hyn hebddoch chi.
Enw.
Cyfeiriad
Cod post At: Cymorth Cristnogol, Blwch 21, Caerdydd CF4 2DL.
Amgaeaf siec/AB am: £10 □ £25 □ 150 D £I00 □ £200 □ Arall £
Cymorth Cristnogol
Credwn mewn byw cyn marw
Wythnos Cymorth Cristnogol. Rhowch
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.