Skip navigation

Cristion

 - 

82 Mai/Meh. 1997

Croesair a phos

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CROESAIRCRISTION
Enw:
Cyfeiriad:
Noder: Bydd bloc ar gyfer pob symbol. Felly bydd y
llythrennau dd, ng, II etc. yn cymryd dau floc.
Anwybydder yr hirnod mewn anagram.
Cyflwynir tocyn llyfr yn rhodd am yr ateb cyflawn
cyntaf a dynnir o gelwrn y Golygydd ar 16 Mehefin.
Anfoner y bloc wedi ei gyflawni at
Dr Densil Morgan, Yr Ysgol Diwinyddiaeth, P.C.B,
Bangor, Gwynedd LL57 2DG.
Enillydd y mis hwn yw Jean Hughes-Jones,
Rhiw, Pwllheli.
PÔS Y PLANT Hanes Joseff (Genesis 39)
Chwilio'r Geiriau
Y mae'r geiriau isod yn cuddio yn y grid.
JOSEFF
AIFFT
POTIFFAR
GWEINI
GOLYGUS
GWRAIG
YMBIL
GORWEDD
GWRTHOD
GWISG
GWEIDDI
CARCHAR
Croesair a phôs
AR DRAWS
3. Adeg y tân a'r swn (9)
8. Bwyd beunyddiol wedi troi'n elyn Iddew (4)
9. Creadur na fuasai'n beryg ei Iyncu yn ôl Math 23 (8)
10. Anorchfygol fel breichiau du Orig (6)
13. Lapiodd Elias hwn yn ei fantell, medd 1 Bren: 19 (5)
14. Wythnos mewn blwyddyn i roi hyn yn Gristnogol (7)
15. Y peth na allai neb ei wrthod yn ôl Actau 10 (3)
16. Dechrau cannaid ysbrydoledig i wythnos (7)
17. Haul drwy'r glaw (5)
21. Mecca aelwydydd ddiwedd Mai uwchlaw cymylau
amser (6)
22. Yr hyn a goronir gan Dduw, yn Salm 65 (8)
23. Ein tad ni 011 (4)
24. Mynegir hyn mewn Ilawer tafod, eleni ar ddydd y
tafodau(7,2)
I LAWR
1. Te ar lawnt (9)
2. Ymylu? Symud awdurdod allan ar ôl atal digon (9)
4. Arolygwr â chadair a ffon bugail (5)
5. Gorffenedig drwy ei waith (7)
6. Gwybod ffydd (4)
7. Hud (4)
11. Hoelion wyth Israel (9)
12. Wynebau'r drain, a fu'n achos rhyfel (9)
14. Bwytawyr Chum (3)
15. Heddiannol a phriodol fel rhoi tro i yd y wlad (7)
18. Heb wneud ei farc (5)
19. Pwmp sydd â hwn heddiw, pump oedd â hwn gynt (4)
20. Y Cyfamod: Ni o'i Ie, nid ie a nage yw (4)
Atebion Croesair Mawrth/Ebriil
AR DRAWS: 3. Adfeilion 8. Adre 9. Golgotha 10. Dymuno
13. Eitem 14. Dolefau 15. Byd 16. Llechen 17. Gwely
21.Lletya 22. Calfaria 23. Cura 24. Gŵyl Ddewi.
I LAWR: 1. Camddeall 2. Arimathea 4. Digon 5. Eilunod 6.
Llog 7. Ochr 11. Afieithus 12. Su) y Mamau 14. Dyn 15.
Beddrod 18. Llanw 19. Cadw 20. Afal.
Llun i'w liwio
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.