Skip navigation

Cristion

 - 

107 Gorff./Awst 2001

Cerdd y Mis: Ar dannau credinwyr.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
AR DANNAU
CREDINWYR
Molwn Di am hewl ein trafael,
Arglwydd Dduw, ar hyd ein hoes,
Yn dy olwg, yn dy afael
Dan gysgodion bryn y Groes:
Hewl y clir arweiniad moesol
A gysegrwyd ganddo Ef,
Iesu, ein Gwaredwr oesol,
Gwir Eneiniog dae'r a Nef.
Cerdd
y
DAFYDD OWEN
Un o blant Dinbych, a fu'n weinidog yng nghylchoedd Yr Wyddgrug,
Abersoch a Brynaman, yna'n athro Cymraeg yn Ysgolion Prestatyn
a 'Glan Clwyd' a Chyfieithydd Sir Clwyd, gan barhau, bob amser, i
ofalu am eglwysi. Prifardd Coron Bangor (1943), Cadair Hwlffordd
(1972), a 'Choron Arian y Prifeirdd' yn Eisteddfod y Dathlu yng
Nghaerwys yn 1968.
Lluniwyd y gerdd wedi marwolaeth ei frawd,Y Parchedig Ddoethor
W.T.Owen, Llundain, yn ddiweddar iawn.
AR DANNAU CREDINWYR
'Nid oes dinas barhaus gennym yma', (Hebreaid 13: 14)
Molwn Di am haul dy gariad,
Arglwydd Dduw, yn wefr ddi-lyth,
A'r drugaredd ddiamhariad
A rydd barch i'n dewis byth.
Eiddot Ti bob clod a goledd
F' enaid ar yr ymdaith hon,
A phob moliant a gorfoledd
Yn oes oesoedd ger dy fron.
Mis
Dafydd Owen
Molwn Di am hwyl cyd-deithwyr,
Arglwydd Dduw, ffyddlondeb maith
Y di-wamal, lawen weithwyr
Sydd â'u calon yn dy waith:
Plant y cydwybodau cyson,
A ddwg iaith dy ras i'n clyw
Y di-rysedd, diymryson
A rydd gymaint blas i'n byw.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.