Skip navigation

Cristion

 - 

116 Ion./Chwef. 2003

Blwyddyn ym mywyd gweithgwraig ieuenctid a chymuned cynllun eglwysi Penmaenmawr

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
BLWYDDYN YM MYWYD GWEITHWRAIG IEUENCTID
A CHYMUNED CYNLLUN EGLWYSI PENMAENMAWR
Dechreuodd gweithgareddau Cynllun Eglwysi
Penmaenmawr eleni gyda pharti Blwyddyn Newydd Dda yr
Ysgol Sul. Yn wahanol i lawer o ysgolion Sul lle cynhelir
parti Nadolig, cawn ni ein parti ar ddechrau'rflwyddyn i ail-
ddechrau'r tymor gyda 'BANG'! Sefydlwyd Ysgol Sul
Gymraeg y Cynllun yn 1999 ac erbyn hyn daw tua phymtheg
o blant rhwng 6 a 16 oed at ei gilydd bob bore Sul. Arferai'r
Ysgol Sul gyfarfod yng Nghanolfan Maen Alaw, ond erbyn
hyn mae gennym gartref newydd mewn ystafell newydd
sbon danlli yn Eglwys y Berth. Mae rota o bump o aelodau
capeli'r cynllun yn fy nghynorthwyo a chawn amser hwyliog
dros ben yn dysgu storau o'r Beibl, lliwio, gwneud gwaith
llaw, chwarae gemau, canu, gwneud posau a mwy! Mae'n
waith prysur bod yn aelod o Ysgol Sui Gymraeg
Penmaenmawr, oherwydd dair gwaith y flwyddyn
Diolchgarwch, Nadolig a GAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŵ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.