Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
gan wraig o'r dyrfa, 'Gwyn eu byd y groth a'th gariodd,
a'r bronnau a sugnaist', ond meddai lesu wrthi, 'Nage,
gwyn eu byd y rhai sy'n clywed gair Duw ac yn ei
gadw' (Luc 11:27-28). Cyfrinach gwynfydedd Mair
oedd iddi hi glywed a chadw'r gair.
Ei gostyngeiddrwydd
Ac fel y mae'r sawl sy'n cadw Gair Duw yn ufudd,
mae'r sawl sy'n ufudd yn ostyngedig. Yn ei hemyn,
clywir Mair yn mawrygu Duw am iddo 'ystyried ei
distadledd', ei gwaeledd, hynny yw bod yr Ysbryd
wedi disgyn arni hi yn ei hisel radd. Disgynnodd yr
Ysbrydlle yr oedd dynoliaeth wannaf, croth difywyd,
ond allan o'r cnawd hwnnw ganed un sy'n fywyd ac
yn llawenydd y byd.
Nid yw Duw yn dewis ei bobl yn l unrhyw allu
neu gymhwyster ynddynt hwy eu hunain, fel y
cyfryw, ond oherwydd yr hyn y gall ef ei wneud
ohonynt. Allan o ddaear afliniaidd a gwag y creodd
Duw nefoedd a daear a throi'r chaos yn gosmos, ac
anhrefn yn drefn, neu, o'i roi mewn geiriau eraill, allan
o ddim y creodd Duw y byd, ac oni fyddwn ni yn
ddim ni all Duw wneud dim ohonom ni.
Eisteddfodau
Teulu James
Pantyfedwen
Pontrhydfendigaid
2006
ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid
Dydd Gwener, Ebrill 28
Dydd Sadwrn, Ebrill 29
Dydd Llun GAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŵ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.