Skip navigation

Journal of the Welsh Bibliographical Society

 - 

Vol. 4, No. 7/8 July 1936

Yr adfywiad llenyddol Gwyddeleg, a dulliau cyhoeddi llyfrau

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Yr Adfywiad Llenyddol Gwyddeleg, a Dulliau
Cyhoeddi Llyfrau.
D. MYRDDIN LLOYD, M.A.
WRTH i ddyn roi tro heibio i'r adran o lyfrau yn ein chwaer-
ieithoedd Celtaidd a geir yn y Llyfrgell Genedlaethol, odid
y gwyr beth i'w ddweud am yr estyll llawnion o lyfrau
diweddar yn yr iaith Wyddeleg. Gwel fod dyddiad cyfran
helaeth ohonynt o fewn y deng mlynedd hyn, a nod
swyddfa lyfrau Llywodraeth y Dalaith Rydd ar bedwar
o bob pump ohonynt. Fe wel amrywiaeth mawr yn natur
-eu cynnwys-cyfrolau o farddoniaeth wreiddiol hen a
diweddar, straeon byr, dramau, hanes a beirniadaeth
lenyddol, llyfrau ysgol ar bob testun yn eu maes llafur ac
o bob safon o ysgol y babanod hyd at y brifysgol ond ar
yr ail olwg fe sylwa mai cyfieithiadau yw llawer ohonynt
i'r Wyddeleg. Ymhlith y rhain eto, nid oes ball ar yr
amrywiaeth, oblegid fe genfydd drosiadau o'r hen glasuron
Groeg a Lladin ynghyd a gwaith Moliere, Turgenev, ac
amryw eraill o ser ffurfafen lenyddol Europ. Ond i'w
syndod, wrth redeg ei lygad tros deitlau'r llyfrau hyn,
gwel yn eu plith amryw o hen ffefrynnau ei fachgendod,
ambell nofel ramantus a ddarllenodd hwyrach mewn
cyfnod tipyn bach llai pell yn 61 na hynny, a hefyd fwy
nag un stori gangster neu ddetectif na freuddwydiwyd
.genhedlaeth yn 61 am eu bath. Y mae'n hymwelydd
dychmygol yn debyg o wfftio fel prawf arall o Wyddelig-
rwydd y Gwyddel ei fod trwy ei Lywodraeth o Gened-
laetholwyr yn darparu ar newydd wedd, a hynny ar gost
y wlad, yr un hen luniaeth Seisnig gyffredin a chyffredin-
aidd yn ami. A gofyn yn syn, paham yr holl gawl eildwym
rhyfedd hwn ?
Eto bydd yn rhaid cyfaddef bod yma olion egni llenyddol
newydd, neu o leiaf ysfa cyhoeddi llyfrau nad oedd i'w
-chael hyd at ddeng mlynedd yn 61, a bod yr ysfa ar gyn-
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.