Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CWNFFWRDD PR GWAN GRISTION
(RHYDYCHEN, 1700)
COFNODIR y llyfr hwn gan Moses Williams yn Cofrestr o'r holl Lyfrau
Printjedig yn y Faith Gymraeg (1717), ond yn y 'Short-title
list of Welsh Books, 1546-1700', JWBS, 11(1916-23), 268, dywedir:
'No copy known'. Cofnodir ef hefyd gan Falconer Madan yn A
Chronological List of Oxford Books 1681-1713 (1954), ond ni cheir
arwydd iddo weld y llyfr. Yn ffodus, y mae copi yn Llyfrgell
Salisbury, Coleg y Brifysgol, Caerdydd. Nid yw'n Ian nac yn ber-
ffaith, ond y mae'r testun yn gyflawn, a hynny am fod ugain tu-
dalen mewn llawysgrif ar y diwedd—llaw o'r bedwaredd ganrif
ar bymtheg, yn 61 pob tebyg. Y mae godre'r tudalennau printiedig
wedi eu tocio'n ddrwg, ac o ganlyniad, diflannodd yr arwyddnodau
a'r cadwyneiriau bron yn gyfan gwbl. Ers ugain mlynedd, bum yn
chwilio'n obeithiol am gopi perffeithiach, ond yn ofer, a dyma gynnig
disgrifiad o'r copi hwn ar gyfer darllenwyr y Journal.
D. Maurice, Cwnffwrdd i'r Gwan Gristion (Rhydychen, 1700).
Y Teitl: CWNFFWRDD I I'R GWAN GRISTION,
Neu'r I GORSEN YSYG I Mewn Pregeth
Gan DAVIDD Maurice D.D. [addurn-30 x 50mm.]
Printiedig yn y THEATRE
[Tociwyd godre'r tudalen-teitl, ond credaf y gellir gweld y
mymryn lleiaf o frig y llythrennau 'RHYDYCHEN', a hwyrach
fod y dyddiad yno hefyd, neu, o bosibl, yn dilyn 'THEATRE',
gan fod cornel de godre'r tudalen wedi ei dorri ymaith yn
ogystal.]
Tudaleniad [8] 1—24=32tt.+20 tudalen mewn Ilawysgrif.
[Yr unig arwyddnodau y gellir eu gweld ydyw B(=t.9), a
C2(=t.19). Rhifnodir y tudalennau ar frig chwith y verso ac ar
frig de y recto, ac eithrio t.1, sydd rhwng cromfachau ar ganol
y brig. Nid yw'r tudalennau llawysgrif wedi eu rhifo.]
Cynnwys [1] teitl [2] gwag [3] 'Llythyr at fy Mlhwyfolion.'
[wedi ei arwyddo ar] t.[8] 'D.M.' 1 'Cwnffwrdd ir
gwan gristion, &c. MATT. XII. 20. Corsen yssig nis
tyrr, a llin yn mygu nis diffydd, hyd oni ddygo efe allan
farn ifuddugoliaeth.'
Teitlau Parhaol LLYTHYR At Fy MLHWYFOLION. [4]
—[7].
LLYTHYR AT Fy MLHWYFOLION. [8].
Cwnffwrdd ir gwan gristion. 2-5, 7-24.
Cwnffwrdd ir gwan gristion. 6
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.