Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Gaer a sir Amwythig, trigolion arglwyddiaeth Y Drewen, Hywel Gethin o
Brompton a'i dad, Dafydd Cadwaladr a gollodd ei diroedd yn Llanffynhonwen,
i enwi rhai amlwg. Gyda hen deuluoedd Powys y mae eu hystyried. Yr un
gwaed oedd yn cerdded gwythiennau llawer ohonynt; pobl o'r un gwehelyth
oeddynt.
FFYNONELLAU
Ni nodais ffynhonnell pob gosodiad gan y byddai hynny'n gwneud y gwaith
yn feichus i'w ddarllen. Seiliwyd yr ymdriniaeth yn bennaf ar a ganlyn:
(a) Erthyglau a ymddangosodd yn rhifynnau Mont. Colls. o dro i dro. Mewn
cyfnod o gan mlynedd y mae gwybodaeth, yn naturiol, wedi cynyddu ac y mae
angen cywiro ychydig ar y rhain ambell waith, ond ar y cyfan y mae'r wybod-
aeth ddogfennol yn hynod ddibynadwy. Y mae Mynegai i'r rhain ar gael.
(b) Casgliadau printiedig o achau: dwy gyfrol Lewis Dwnn, Heraldic Visit-
ations of Wales; chwe chyfrol J. Y. W. Lloyd, The History of Powys Fadog (yn
enwedig cyfrolau IV a V); 'Llyfr Silin' a gyhoeddwyd yn Arch. Camb. 1887-91;
The Visitation of Shropshire 1623.
(c) 0 blith llawysgrifau achau cynnwys y rhain wybodaeth o ddiddordeb
neilltuol i Bowys: Llanwrin i, casgliad Roger Morris o Goedytalwrn; Peniarth
128, Llyfr Mawr Edward ap Roger o Riwabon; Peniarth 134, 135, 176, 177,
casgliadau Gruffudd Hiraethog; Peniarth 132, 136, 139, gwaith Gruffudd
Hiraethog a Wiliam Llyn; Peniarth 127, llyfr Syr Tomas ab Ieuan ap Deicws;
Peniarth 131, casgliad Gutun Owain ac Ieuan Brechfa; Peniarth 125; Peniarth
138; Peniarth 287, casgliad Robert Vaughan o'r Hengwrt, wedi ei seilio ar lu o
gasgliadau eraill ac yn nodi ffynhonnell fel rheol.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.