Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU
Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o dan Siarter Frenhinol ym 1907, a dechreuodd ar ei gyrfa
ar 1 Ionawr 1909. CaifFei chynhaliaeth drwy grant gymorth flynyddol o Drysorlys Ei Mawrhydi drwy law'r
Swyddfa Gymreig. Fel un o'r chwe llyfrgell yn Ynysoedd Prydain sydd a hawl i freintiau arbennig o dan y
Deddfau Hawlysgrif, y mae ynddi yn awr (1983) tua 2,500,000 o weithiau printiedig (llyfrau, pamffledi,
papurau newyddion, cylchgronau), dros 30,000 o gyfrolau llawysgrif, tua 3,500,000 o weithredoedd a
dogfennau eraill, ynghyd a chasgliadau helaeth iawn o fapiau, printiau, darluniau, portreadau, &c. Llyfrgell
gyfeirio gyffredinol ydyw, ond y mae hefyd yn arbenigo mewn defhyddiau argraffedig, llawysgrif, a darlun-
iadol yn ymwneud a Chymru ac a'r gwledydd Celtaidd eraill.
Rhaid gwneud cais ar fFurflen arbennig cyn y caniateir mynediad trwy Docyn Darllen.
THE NATIONAL LIBRARY OF WALES
Founded by Royal Charter, granted in 1907, the National Library of Wales came into existence on
1 January 1909. It is maintained by an annual grant-in-aid from Her Majesty's Treasury via the Welsh Office.
One of the six libraries in the British Isles entitled to certain privileges under the Copyright Acts, it now (1983)
contains approximately 2,500,000 printed works (books, pamphlets, newspapers, journals), over 30,000
volumes of manuscripts, about 3,500,000 deeds and other documents, together with large collections of maps,
prints, drawings, portraits, &c. It is a general reference library which also specialises in printed, manuscript,
and graphic material relating to Wales and other Celtic countries.
Admission is by Reader's Ticket for which an application form is available on request.
SWYDDOGION Y LLYFRGELL OFFICERS OF THE LIBRARY
LLYWYDD: PRESIDENT: ELWYN Davies, M.A., M.Sc., PH.D., LL.D.
IS-LYWYDD: VICE-PRESIDENT: Sir IDRIS FOSTER, M.A., F.S.A.
TRYSORYDD: TREASURER: HYWEL DAVIES, O.B.E., F.C.A.
STAFF HYNAF SENIOR STAFF
Y LLYFRGELLYDD: THE LIBRARIAN: R. GERAINT GRUFFYDD. B.A., D.PHIL.
YSGRIFENNYDD: SECRETARY: D. BRYN LLOYD, A.S.C.A., M.B.I.M.
Penaethiaid ADRANNAU: HEADS OF DEPARTMENTS:
Llawysgrifau a Chofysgrifau: Manuscripts and Records: DANIEL Huws, B.A., D.A.A.
Llyfrau Printiedig: Printed Books: P. A. L. JONES, M.A.
Darluniau a Mapiau: Pictures and Maps: DONALD MOORE, R.D., B.A., M.ED., F.S.A.
Atgyweirio a Rhwymo: Repairing and Binding: JULIAN J. W. THOMAS.
Argraffu: Printing: D. AMBROSE ROBERTS.
Ffotoargraffwaith: Photoprinting: Colin Venus.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.