Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Cyhoeddir Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gyngor Llyfrgell Genedlaethol
Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, o da olygyddiaeth Llyfrgellydd. Argreffir ef yng
ngwasg breifat y Llyfrgell a chyhoeddir dau rifyn y flwyddyn.
Prif bwrpas y Cylchgrawn yw rhoi cyfle i ysgolheigion ymchwil i gyhoeddi erthyglau
neu nodiadau byrion wedi'u seilio ar ddefnyddiau a geir yn y Llyfrgell. Dylid cyfeirio
pob gohebiaeth at y Llyfrgellydd.
Dylid teipio pob cyfraniad ar un ochr y ddalen yn unig, gan ddefnyddio papur maint
A4, a gofod dwbl a chan adael ymyl llydan. Defnyddier dyfynodau sengl ac eithrio pan
geir dyfyniad y tu mewn i ddyfyniad, pryd y dylid defnyddio dyfynodau dwbl. Os yw'r
dyfyniad yn un hir dylid ei roi mewn paragraff ar wahan a'i indentio, ac nid oes angen
dyfynodau. Nid oes angen dyfynodau wrth ddyfynnu barddoniaeth.
Dylid cyfeirio at ffynonellau yn 61 y dull a welir isod.
Llyfr
R. T. Jenkins, Y Ffordd yng Nghymru (Wrecsam, 1933), 65.
G. J. Williams, lolo Morganwg, 1 (Caerdydd, 1956), 160.
Erthygl
D. Gwenallt Jones, 'Nofelau cylchgronol Daniel Owen', Lien Cymru, 4 (1956), 1-14.
Rhifolion
Wrth gyfeirio at rifau tudalen, dyddiadau, ac yn y blaen, dylid defnyddio cyn lleied
o rifau ag sy'n bosibl, e.e. 30-1,42-3,132-5,1841-5,1960-1. Yr unig eithriad yw'r rhifau
10-19 ym mhob cant, e.e. 10-11, 16-18, 112-14, 315-16.
Traethawd ymchwil heb ei gyhoeddi
Thomas Parry, 'Bywyd a gwaith y Dr. Sion Dafydd Rhys' (Prifysgol Cymru
traethawd MA 1929), 125-8.
Llawysgrif cyfeiriad cyntaf
Wrth gyfeirio at lawysgrifau'r Llyfrgell Genedlaethol nid oes angen cynnwys
Aberystwyth yn y cyfeiriad fel sy'n arferol.
Y mae'n bwysig nodi pa un ai rhif tudalen neu folio y cyfeirir ato.
Bangor, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Llsgr. Penrhos 12, t. 28.
ond
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llsgr. Peniarth 49, f. 22.
ac yna
Penrhos 12, t. 28.
Peniarth 49, f. 22.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.