Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU
Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o dan Siarter Frenhinol yn 1907,
dechreuodd ar ei gyrfa ar 1 Ionawr 1909. Caiff ei chynhaliaeth drwy gymorth flynyddc
o'r Cynulliad Gymreig. Fel un o'r chwe llyfrgell yn Ynysoedd Prydain sydd a hawl
fraint adnau cyfreithiol o dan y Deddfau Hawlfraint, y mae ynddi yn awr tua 3,800,00
o weithiau printiedig (llyfrau, pamffledi, papurau newyddion, cylchgronau), drc
30,000 o gyfrolau llawysgrif, tua 3,500,000 o weithredoedd a dogfennau eraill, ynghy
a chasgliadau helaeth iawn o fapiau, printiau, darluniau, portreadau, sain a delwedda
symudol & ayyb. Llyfrgell gyfeirio gyffredinol ydyw, ond y mae hefyd yn arbenig
mewn defnyddiau argraffedig, llawysgrif a darluniadol yn ymwneud a Chymru ac a
gwledydd Celtaidd eraill.
Rhaid gwneud cais ar ffurflen arbennig cyn y caniateir mynediad trwy Docy
Darllen.
THE NATIONAL LIBRARY OF WALES
Founded by Royal Charter, granted in 1907, the National Library of Wales came int
existence on 1 January 1909. It is maintained by an annual grant-in-aid from the Wels
Assembly. One of the six libraries in the British Isles entitled to the legal depos
privilege under the Copyright Acts, it now contains approximately 3,800,000 printe
works (books, pamphlets, newspapers, journals), over 30,000 volumes of manuscript:
about 3,500,000 deeds and other documents, together with large collections of map:
prints, drawings, portraits, sound and moving image &c. It is a general reference librar
which also specialises in printed, manuscript and graphic material relating to Wales an
other Celtic countries.
Admission is by Reader's Ticket for which an application form is available o
request.
SWYDDOGION Y LLYFRGELL/OFFICERS OF THE LIBRARY
LLYWYDD/PRESIDENT: R. BRINLEY JONES, CBE, MA, DPHIL, HON. DLITT, FSA
IS-LYWYDD/VICE-PRESIDENT: W. J. PHILLIPS, DL, MA, LLB
TRYSORYDD/ TREASURER: CONRAD L. BRYANT, CPFA
STAFF HYNAF SENIOR STAFF
Y LLYFRGELLYDD:THE LIBRARIAN: ANDREW M. W. GREEN, MA, DIPLIB, MCLIP
PENAETHIAID ADRANNAU:HEADS.OF DEPARTMENTS
Gwasanaethau Casgliadau/Collection Services: GWYN JENKINS, MA
Gwasanaethau Cyhoeddus/Public Services: W. RHIDIAN M. GRIFFITHS, MA, MLitt., PhD, DipLib, MCLIP
Gwasanaethau Corfforaethol/Corporate Services: MARK W. MAINWARING, MA, Solicitor, MBIM
Golygydd/Editor: Y LLYFRGELLYDD/THE LIBRARIAN
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.