Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CANTORION
HEDDWCH.
GWAHODDODD y Dywysoges Beatrice
T Gantorion Pontypridd i ganu yn y
Mansion House, Llundain, nos Iau,
Hydref 30, ac yn sicr fe gafodd pawb a'u
clywodd hyfrydwch llwyr wrth eu gwrando.
Wyth neu ddeuddeg o ferched sy fel arfer
yn canu yn y cyngherddau, a Madame
Muriel Jones yn arwain, ond y mae gan y
côr 40 o aelodau, fel y gwyr y rhai a'u clyw-
odd yn canu gerbron Tywysog Cymru yn yr
Wyl Goffa ddiwethaf yn yr Albert Hall.
Yr ydym yn ceisio gwneud i Gymru a'i
chantorion a'i cherddorion gael eu hystyried
yn gystal ag eiddo unrhyw genedl yn y byd,"
meddai Madame Muriel Jones wrth Y FoRD
GRON, ac yr wyf yn credu ein bod ni'n
llwyddo, gan ein bod yn cael canu yn rhai
o'r lleoedd gorau yn y wlad a ger bron rhai
o'r cerddorion gorau."
Y mae pawb yn awr yn gweithio dros
heddwoh y byd," meddai Madame Muriel
Jones, a chan mai cerddor o Gymraes
ydwyf fi, beth well fedrwn i ei gynnig na'r
hen Alawon Cymreig a'r hen wisg Gymreig-
yr alawon yn arwydd o gytgord, a'r gwisg-
oedd yn arwydd o fuddugoliaeth ddi-waed
Iarll Cawdor yn Abergwaun wrth droi'n ôl
yr ymgais olaf i oresgyn y wlad hon ?
MOWTH-ORGAN.
Rho done ar yr hen fowth-organ-
Bugeilio'r Gwenith Gwyn,"
Harlech," neu Gapten Morgan,"
Neu'r Bwthyn ar y Bryn."
'Dwy'-i ddim yn gerddor o gwbwl,
Ond carwn dy weld yn awr-
Dy ddwylo yn cwato'r rhes ddwbwl,
A'th sawdl yn curo'r llawr.
A'r nodau'n distewi yn araf,
Neu'n dilyn ei gilydd yn sionc—
Rhyw hen dôn syml a garaf
Mae'r nos yn dawel. Rho done.
Y mae'r Geiriadur Beiblaidd yn awr i'w gael
ar delerau hawdd oddi wrth y Meistri Hughes
a'i Fab, Wrecsam, sef trwy dalu coron ar law a
choron bob mis. Rhoddir stand derw gyda'r
ddwy gyfrol.
Y mae Mr. Dan Jenkins, Pentrefelin, Felin-
fach, Sir Aberteifi, gydag Anellydd, yn paratoi
casgliad o'r cerddi a gyfansoddwyd yn arbennig
ar gyfer cyngerdd blynyddol Gŵyl Ddewi yn
Ysgol Llancrwys o 1901 hyd 1920. Fe geir
ynddo waith 96 o brydyddion. Pris, i
danysgrifwyr, 4s. mewn cloriau lliain, 2s. 6ch.
mewn cloriau papur.
Yn nechreuad oes y peiriannau y creodd dyn
y dref ddiwydiannol, ac a orffwysodd ar yr
ugeinfed dydd, eithr nis bendithiodd ac nis
santeiddiodd, canys gwelodd ei fod wedi
gwneuthur anialwch a'i alw yn ddinas.
—Dr. Vaughan Corniah.
WALDO WILLIAMS.
Here is the ancient proud spirit of Wales, captured by
leading Welsh musicians, and perfectly recorded at the
low price which has made Decca Records famous for value
all over the world. Your dealer will be pleased to play to you
any records from this Special Decca Welsh Supplement.
GWYNN-WILLIAMS AND
HIS WELSH SINGERS
(Vocal Quartet, with Piano. Accomp.
by Claude Ivy)
i Ti Wyddost Beth Ddywed Fy
F.1768 Nghalon (Thou knowest what
t my heart says). Parts 1 and 2.
( Moriah (Welsh Traditional
F. 1769 Hymn Tune).
Cyfamod (Welsh Traditional
Hymn Tune).
(Nos Galan (New Year*s Eve),
Welsh Air.
Suo-Gàn (Lullaby), Welsh
Folk Song.
Y Gwcw Fach (Weish Folk
F 1771 Song)
Ar Hyd Y Nos (All through
the Night).
Noson Gerddorol Yn Yr
F.1772 Hafod (Musical Evenine at
( Hafod). Parts 1 and 2.
MAIR JONES
(Soprano)
(With Pianoforte Accompaniment)
(Paradwys Fy Nghalon
F.1764 { O Na Byddai'n Haf 0 Hyd.
{Nant Y Mynydd (Mountain
F.1765 Stream)
Llam Y Cariadan (Lovcrs Leap)
DECCA
SUPHIDE RECORDS
Ask your dealer for complete Decca list or write to
THE DECCA RECORD CO., LTD., Dept. 290, 1-3 BRIXTON ROAD, LONDON
MABEL JAMES
(Vocal, with Piano. Accomp.
(a) Y Gwcw Facb
F.1767 { (b) Ffarwel Mari
Aderym-Y-Tô
OWEN BRYNGWYN
(With Piano. Accomp. by Claude lvy)
(a) Dacw Nghariad I
(b) Wrth Fynd Efo Deio 1
F.1763 Dywyn
(a) Ffarwel I Langyfelach Lon
(b) Y Cobler Du Bach
(Y Deryn Pur
F.1762 (a) Robin Ddiog
(b) Hela 'r Syfarnoi
THE CHENIL ORCHESTRA
(Singer: Owen Bryngwyn)
Selection of Welsh Airs Рarts
1 {1 and Welsh
GWYNNETH EVANS
(Harp Soloist)
ÍThe Bells of Aberdovey
(Clychau Aberdyfi)
F.1773 {Watching the Wheat
(Bugeilio'r Gwenith Gwyn)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.