Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CYFBOL I. RHIF 8.
Y FORD GRON
(Golygydd: J. T. JONES)
GWASG Y DYWYSOGAETH, WRECSAM.
London Office 47, Gresbam St., E.C.2.
Tel. National 8343 (3 lines).
Y Gorau yn y Byd.
SONIA Mr. W. Eames yn ei erthygl
ar dudalen 5 am yr ymadrodd sy'n
gyffredin yn y Mabinogion wrth
ddisgrifio rhywbeth-sef y gorau
yn y byd."
Y mae Welsh lanib a Welsh flannel, fel
navy coal y Deheudir, wedi mynd yn gyf-
ystyr 'r gorau yn y byd ymysg pobl
lygadog Lloegr. Tybed na allai cyn-
hyrchwyr Cymru roddi rhywbeth arall ar
y farchnad gyda gobaith ennill iddo
gyffelyb ragoriaeth?
Chwi, amaethwyr-onid yw'n bosibl
cystadlu ag ymenyn a hufen Dyfneint a
Chernyw,. caws Caer, bacwn Denmarc,
ac wyau Iwerddon? Campus o beth
fyddai clywed bod gwestai a thai bwyta
Prydain yn hysbysu gyda balchder mai
Best Welsh ydyw'r unig ymenyn, wyau,
bacwn a chaws, yn ogystal chig oen, a
geir ar eu byrddau.
Efallai y deillia rhywbeth tebyg i hyn
o'r treial sy'n cael ei roddi ar hyn o bryd
gan gymdeithas gyd-weithredu ffermwyr
Clynderwen, Sir Benfro, ar wneud
ymenyn mewn ffatri o hufen llaeth y
cylch. Bydd craffu mawr trwy Gymru
amaethyddol ar yr arbraw hwn.
Y mae gorsaf bacio wyau hefyd ym
Mn-un o gaerau cydweithrediad-sef
yn Llanfairpwll; y mae hon yn casglu a
gredio a gwerthu dros filiwn o wyau y
cylch bob blwyddyn.
Tystia pawb am yr adfywiad a'r gobaith
newydd a ddug y cymdeithasau cyd-
weithredu hyn i waith a busnes fferm.
Y mae rhagor na 60 ohonynt yng
Nghymru, ac y mae ganddynt ganolbwynt
bywiog ac ymdrechgar iawn yn Aber-
ystwyth.
Y mae dyfodol Cymru yn dibynnu i
fesur mawr ar y weledigaeth a'r medr a
roddir i'w ffermwyr, yn neilltuol y rhai
ifainc. Delfryd ardderchog i'w osod o'u
blaen fyddai cynhyrchu rhywbeth a
ychwanegai at enw da Cymru.
Eithr nid ar eu pennau eu hunain y
gwnant hwy hynny yn wyneb cystadleu-
aeth byd bellach, ond trwy gymdeithasu
'u cymrodyr, dysgu oddi wrth ei gilydd,
a chadw gwAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŷ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.