Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
POS GEIRIAU CROES: 10s. 6d. O WOBR.
MR. AB. JONES, Ty'r Ysgol, Llanrhuddlad, Sir Fôn, ydyw awdur pôs newydd y mis hwn.
Bhoddir 10s. 6d. o wobr am yr ateb cywir cyntaf a agorir ddydd Llun, Mawrth 14.
ENILLWYR PÔS GEIRIAU CROES MIS CHWEFROR
Eiddo Miss Mary Hughes, Plamewydd, Cilrbedyn, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, oedd yr ateb
cywir cyntaf a agorwyd, ac iddi hi y rhoddir y wobr o 10s. 6d.
Anfonir llyfr i bob un o'r pom ateb cywir nesaf
a agorwyd, lef eiddo
Mrs. G. Williams, Ty'r Ysgol, Llangybi, Sir
Gaernarfon.
Miss Lil Evans, Derlwyn, Rhydlewis, Henllan,
Ceredigion.
Mrs. Vaughan-Morris, 80, Corners Well-road,
Penarth, Caerdydd.
Mrs. K. Roberts, Aelafon, Llangadfan, Welshpool.
Miss Olive Edwards, Bryn Mair, Dinas Mawddwy,
Meirionnydd.
Cafwyd atebion cywir hefyd gan bob un o'r
rbai hyn
Mr. Llywelyn Jones, Bryn Awel, Corris, Machynlleth, Maldwyn.
Miss M. C. Jones, Y Wenallt, Llandrülo.
Mr. Will Owen, Glasfryn Tea Room, Llansannan, Sir Ddlnbych.
Mr. Clenyg Jones, Y Glyn, Shavington-avenue, Caer.
Mrs. N. Ll. Evans, Bronllwyn, Blaenau Ffestiniog.
Miss Myfanwy Davies, Maelog Stores, Llanfaelog, Tycroes,
Sir FOn.
Miss Gwlady8 A. Richards, Tan y Ffordd, Derwen Las,
Machynlleth.
Mr. Sam Samuel, 9, Cwmdonkin-terrace, Abertawe.
Miss M. M. Williams, Tremynfa, Bala.
Miss Ray Hughes, 46, Windsor road, Penarth, Caerdydd.
Miss Elsbeth Jones, Y Siop, Bontucha, Bethesda, Arfon.
Mias Enid Williams, Cefnfaes, Blaenau Ffestiniog, Meirion-
nydd.
Miss M. A. Griffiths, 1, Treherbert-terrace, Llanbedr.Ceredigion.
Mr. A. Davies, 32, Heol Uchel, Llanfyllin.
Miss Ceridwen Davies Coleg Harlech, Harlech, Meirion.
Mr. Iorwerth Davies Williams, Maeshyfryd, CSynderwen, Sir
Benfro.
Mrs. B. Ll. Edwards, Bryn, The Avenue, West Wickham, Kent.
Miss M. Williams, Cae Ffynnon, Llandudno Junction.
Mr. Hugh Lewis, Yr Ysgol Unedig, LlanuwchUyn.
Mrs. S. Davies, Llysawel, AberUefenni, Machynlleth.
Mrs. S. Lloyd Jones, TanraUt, Dolgellau, Meirion.
Miss Mary R. Thomas, Gwynllys, Hendy,
Pontardulais, Abertawe.
Mrs. M. Hughrs, AvondaIe, Porthaethwy, Sir Fôn.
Miss Annie Hughes, Maesteg, Cefneithin, Llanelli.
Mrs. D. Llywelyn-Hughes, Craig-Hyfryd, Porth-
aethwy, Sir Fôn.
Mr. Glanmor Jones, Ardwyn, Dolgellau.
Mrs. M. Edwards, Henblas, Llanbadarn, Aberystwyth
Miss Gwladys Williams, Bryn Hyfryd, St. James'
Fields, Pontypŵl, Sir Fynwy.
Miss Dilys Hughes, The Cottage, Durand Gardens,
Llundain, S.W. 9.
Mr. D. I. F. Evans, SiUan Vicarage, Llanbedr,
Ceredigion.
Mr. Ifan Gethin Pugh, Lledwyn, LlanuwchUyn.
Miss Mary Jones, Pant Teg, Tregarth, Bangor.
Miss Sallie Jones, Hope House, Sam, PwUheli, Sir
Gaernarfon
Mr. Owen Morgan Lioyd, 16, Regent-street, Bangor.
Mr. Emrys G. Roberts, 8, St. George's, Abermaw.
Mr. J. A. Thomas, Mountain HaU, Cydweli
(Eidwelly), Sir Gaerfyrddin.
MisslEatie Jones, Ysgol y Cyngor, Sam, Pwüheli.
Y. Parch. E. Jones, Eglwysbach, Talycafn, Sir
Ddinbych.
Miss H. C. Bassett, Afallon, Colcot, Barri, Mor»
gannwg.
Miss L. Jones, 8, Park-grove, Aberdâr, Morgannwg.
Mr. J. Williams, Arwel, Bronygarth, Croesoswallt.
Mr. John E. Heath, Foel, Garthbeibio, TraUwm.
Mr. E. T. Evans, Foel, Maldwyn.
Miss J. Glyn Jones, 17,fHiUside-road, Colwyn Bay.
Mr. Watkin Evans, 88, Camden-street, Penbedw
(Birkenhead).
Miss B. Hughes, Coedlys, LlanfairpwU, Sir FOn.
AR DRAWS.
1. Tlysau Natur.
5. Difyrrwch Tylwyth Teg.
8. Bwlch.
12. Deallodd.
13. Ymegniad.
14. Rhagenw.
15. Ysgrifennydd llên.
18. Rhagenw.
19. Gwaddod.
21. Campwaith pryf.
22. Rheol.
24. Erfyn.
25. Dolur croen.
27. Wedyn.
28. Gorchymyn.
30. Saethwr.
33. Ar bawb.
35. Cylfin.
36. Lawer.
37. Noddlyd.
38. Hanner gŵr bonheddig.
39. Offeryn.
40. Meddai.
67. Anifail.
42. Pur.
44. Diwedd Merthyr.
48. Aderyn.
51. Diwethaf.
54. Cennad cariad.
56. Seimio.
57. Sponciwr da.
60. Nofel Gymraeg (o chwith).
61.' Anogir hyn i ni hefo pob peth.
63. Nid prin yma.
64. Pobl o'r un cyff.
65. Dianghenraid.
66. Gwastraff.
1. Enllyn.
2. Defnydd caseg.
3. Ffurfafen.
4. Trwydded i fyd gwell.
5. Ffurf.
6. Achos dagrau.
7. Teitl anrhydeddus.
8. Llatai natur.
9. Adfyd (Treigledig).
10. Dealla anifail hwn.
11. Anifeiliaid.
16. Llym.
17. Anwydog.
20. Elw.
23. Llaid (Treigledig).
25. Dodwya.
26. I rvwun.
28. Gwíedd.
29. Ffrwyth.
31. Datodi.
32. Ysnoden.
34. Enw ar ddyn.
35. Darn.
41. Adlais.
43. Anifail.
45. Ffos.
46. At hogi.
47. Negesydd.
49. Udiad
50. Trum.
52. Teg.
53. Crefftwr.
54. Rhydd.
55. Goslef.
58. Diwethaf.
59. Ffurf ar mvned."
61. Haint.
62. Penglog.
Mr. D. Mwynwen WiUiams, 4, Grosvenor-buildings, Colwyn Bay
Mr. J. R. Morris, 85, Upper ParUament-street, Lerpwl.
Mr. E. Emrys Evans, Coleg y Brifysgol, Aberyatwyth.
Mrs. Richard WiUiams, Brynawelon, Ruthin.
Miss D. Jones Morannedd, Caemarfon.
Mr. D. Lewis Davies, Bryn Hyfryd, Bow-street, S.O., Ceredig-
ion
Miss Jennie C. Jones, Penllwyn, Aberystwyth.
Mr. Abram James, Llwyn, Bow-street, Sir Aberteifi.
Miss Sian Williams, 49, High-street, Abergwaun (Fishguard).
Mr. R. E. Roberts, 8 St. George's, Abermaw.
Miss Lyn WiUiams, Gwersyll, Aberdâr, Morgannwg.
I LAWR.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.