Skip navigation

Y ford gron (The round table)

 - 

Cyfrol 3, Rhif 3 Ionawr 1933

Disgwyl am ddillad y Gwanwyn : byd y merched /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
BYD Y MERCHED.
Disgwyl am Ddillad
y Gwanwyn
Gan MEGAN ELLIS.
YCHYDIG o ddim byd newydd sydd
i'w weld yn ffasiwn Ionawr. Ond y
mae llawer o wisgoedd del iawn i'w
cael y dyddiau yma hefyd. Fe ddaw
dillad newydd y Gwanwyn i'r siopau
gyda hyn.
Rhoddaf ddarlun dwy ffrog heddiw. Y
mae un wedi ei gwneud o ddefnydd gwlân
lliw khaki, gyda sgarf o grêp brown wedi ei
leinio â'r un defnydd. Y mae'r llall o
wlanen fain, wyrdd.
Fe sylwir bod pen y sgarf a'r gwregys
wedi ei wau o edafedd beige.
Bydd llawer yn falch o glywed bod y
ffasiwn Magyar (o wlad Hungari), wedi
dyfod yn ôl. Y mae'n hynod o dlws. Yn y
darlun gwelir llun ffrog wedi ei gwneud ag
eddi (laes) o liw coffi, dros bali (satin) brown,
a'r vest a'r belt o'r un pali i weddu.
Gwelais un arall mewn gwlanen frown a
beige, wedi ei thrimio â botymau enamel
gwastad, lliw brown ac aur. Yr oedd y
cyffiau wedi eu llunio ar ffurf gauntlets
ac yn cyrraedd o'r penelin at yr arddwrn,
rhes o fotymau ar bob llawes i weddu, a dau
fotwm mawr ar y gwregys.
FFROGIAU ADDURN.
Ffrog arall ddel iawn oedd un mewn
crêpe gwlân gwyrdd, a choler o'r un defnydd.
Fe welir syniad newydd yn y ddwy ffrog sydd
ar y tudalen gyferbyn. Bydd yn hawdd
trimio ffrog a'i gwneud yn ddel y ffordd yma
heb lawer o gost. Y mae'r rhain wedi eu
D WY FFROG WLANEN. un werdd ac un
khaki.
gwneud o wlanen, un
lwyd ac un frown.
Gydag edafedd wlân
a sidan y gwneir y
brodwaith. Y mae
merched Bulgaria a
Roumania yn hoff
iawn o addurno'u
gwisgoedd gyda'r
gwaith hwn.
LLIW'R WAWR
A'R RHOS.
Diddorol iawn
fyddai inni i gyd ben-
derfynu pa hw fydd
yn cael yr effaith orau
arnom. D y wedjr
bod i bob lliw ei rin-
wedd arbennig. Er
enghraifft, y mae glas
yn lliw ysbrydol
trwy ei ddylanwad
gellir lleddfu poen,
tawelu tymer a gor-
ffwys oddi wrth flin-
der.
Y mae gwyrdd emerald yn peri i'r hen a'r
canol oed deimlo'n ifanc ceir ffydd a hyder
a hapusrwydd drwyddo.
Lliw brenhinol yw porffor, lliw delfrydau
uchel.
Lliw iechyd yw oraen mae'n tarddu o
galon bywyd ei hunan. I bobl mewn oed,
y mae coch ueiyu yn
lliw priodol, ac fe
rydd lawer o bleser
iddynt. Chwiha'r
ifanc am y lli w ys-
blennydd sydd i'w
gael mewn rhosyn
neu wawr wridog y
bore.
UN LLIW
DRWY'R TY.
Y mae'n bwysig
inni gymryd gofal
gyda Uiwiau'n dillad.
Dylem hefyd ofalu
am hwiau'n tai, yn
enwedig y tu mewn.
Y mae'n bosib 1
gwneud pob ystafell
yn siriol wrth weld
bod y L.wiau ynddi
yn cyd.veddu.
F FROG o ìaes lliw coffi, a satin broum.
I ystafell sy'n wynebu'r gogledd, y mae
lliw heulwen neu oraen yn well na lliw
gwyrdd neu las.
Buasai lliw gwyrdd gwan, neu las golau, yn
well mewn ystafell sydd â llawer o haul
arni. Y mae lliw hufen neu frown golau yh
lliw dymunol iawn os bydd arnoch eisiau
dangos darluniau hardd ynddi.
Y mae'r arferiad ddiweddar o gael un lliw
drwy'r tý ­os nad yw'n dý mawr iawn­
yn ddymunol a chelfydd.
Y Siswrn.
'Does dim byd, bron, mwy hylaw mewn
cegin na siswrn, ac unwaith y bydd wedi cael
ei Ie, ni feddylir gwneud hebddo.
Beth mor hwylus â siswrn i dorri'r llinyn
wrth godi'r pwdin berw o'r dŵr i dorri'r
llinyn sy'n rhwymo ffowlyn, cyn ei roi ar y
ddysgl i fynd ar y bwrdd i dorri croen
bacwn a thrimio cwtledi neu stêc i dorri
esgyll pysgodyn i drin llysiau fel persli neu
ferw'r dŵr i dorri gwraidd bresych neu
cauliflower ? Hyd yn oed pan eir i'r
ardd i hel blodau, bydd siswrn yn well na
dim at y gwaith.
Gellir defnyddio siswrn i dorri'r croen, ar ôl
chwarteru a philio'r oraens, at wneud
marmled, neu at candied peel os bydd
brys, gellir torri'r darnau jeli hefyd, cyn rhoi
dwr cynnes arno.
Gofaler bod y siswrn yn cael ei olchi a'i
sychu'n hollol sych cyn ei roi ar yr hoel a
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.