Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
"CYLCH MYFYR"
CANOLBARTH LLOEGR.
SEFYDLWYD y Gymdeithas
hon yn agos i hanner can
mlynedd yn l gan Gymry Bir-
mingham a'r trefi o amgylch. Ni
chyfyngir ei haelodaeth i rai a
fedr siarad Cymraeg, ond croesewir
pawb a gymer ddiddordeb mewn
pethau a berthyn i'r Cymry.
Trefnir Cylch Myfyr yn y gwa-
hanol drefi, lle y trinir materion fel
rheol yn Gymraeg.
Drama a Darlith.
Y Llywydd eleni yw'r Athro W.
J. Gruffydd.
Bu trydydd cyfarfod y tymor yn
Ysgoldy Capel Cymraeg Wolver-
hampton, a daeth cynhulliad da
o Birmingham, Dudley, WalsaUa
Wolverhampton. Perfformiwyd
dwy ddrama gan Gylch Myfyr
Wolverhampton,
Bu pedwerydd cyfarfod y tymor
yn Siambr Fasnach Birmingham,
sef darlith gan Mr. Trefor Jones, ar
Cloddio am hanes yng Ngheredig-
ion."
Os oes Gymry yng Nghanolbarth
Lloegr a ddymuna ymuno gallant
gael manylion gan yr Ysgrifenydd-
ion Miss J. M. Williams, 287,
Ragley-road, Birmingham, a Mr. A.
F. Williams, 5, Whitehall-road,
Handsworth, Birmingham.
CYFARFOD BRWD CYMRY
NOTTINGHAM.
Y MAE i Gymry Nottingham
a'r cylch Gymdeithas Gym-
raeg lewyrchus, a cheir cyfarfod-
ydd o dan ei nawdd yn Notting-
ham.
Trefnir rhaglen amrywiol a di-
ddorol ar gyfer pob gaeaf, ac yn yr
haf trefnir gwibdeithiau. Llywydd
y Gymdeithas eleni yw Mr. E. I. E.
WiUiams, Clerc y Dref, Ilkeston, a'r
ysgrifennydd yw Mr. D. Howell
Jones, Stapleford..
Cafwyd dau gyfarfod hapus, yn
ogystal dawns, y tymor hwn.
Cylch o Gymry trwyadL
Heblaw'r Gymdeithas uchod, y
mae cylch bychan o Gymry trwyadl
Gymreig, a Mrs. Owen, Beeston, yn
Llywyddu. Y mae Mrs. Owen ac
eraill o'r aelodau, sydd 'u cartrefi
yn y cylch, yn gwadd y Cymry hyn
i gyfarfod ar eu gwahanol aelwyd-
ydd, a threulio nosweithiau llawen
Cymreig. Cymraeg yn unig a
siaredir yn y cyfarfodydd hyn.
Yn Mertyn," Beeston, Notting-
ham, cartref yr Athro a Mrs. Owen,
yr oedd, y cyfarfod diwethaf o'r
fath.
Darllenwyd papur diddorol ar
Ceiriog gan Mr. J. R. Thomas (Glyn-
ceiriog), -j-ircanAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ẁ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.