Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Darlun: Y Cymro
Goronwy Roberts, y Gweinidog Gwladol dros Addysg a Gwyddoniaeth, yn agor y Gynhadledd yn swyddogol,
ynghyd â Mrs. Roberts, a'r cyd-gyfarwyddwyr, yr Athro Ronald Mason, a'r Golygydd
apelio at bawb. Pe bai pob gwesty yng Nghymru yn cynnig y cyfforddusrwydd a geir yma, ni fyddai
dim problem i ddenu ymwelwyr yma; eu cadw draw fyddai'r broblem wedyn. Pan fydd Americanwyr
yn canmol y bwyd yn unman, mae'n rhaid ei fod yn eithriadol o dda-ac yn wir y mae. Aethant
oddi yma heddiw yn credu mae fel hyn y mae ym mhobman yng Nghymru. Wrth gwrs, nid wyf
wedi gwneud dim i gywiro'r cam-argraff yma! O gofio'r nosweithiau llawen, yr ymdeithiau difyr
a'r sgwrsio llawen, bu yn gynhadledd wirioneddol hapus.
Tra'n paratoi'r rhifyn hwn i'r wasg daeth y newydd trist am farwolaeth yr Athro Emeritws
O. T. Jones, F.R.S. Nid gormodedd yw dweud i ni golli yr awdurdod daearegol mwyaf yn y byd
(gweler Y GWYDDONYDD, cyf. iii, tud. 5; cyf. iv, tud. 215). Roedd yn gymwynaswr parod i'r
GWYDDONYDD, ac i un a garodd Gymru a'r Gymraeg gymaint, efallai mai priodol yw mai yn ein
cylchgrawn ni yr ymddangosodd ei erthygl olaf-a hyn o blith cannoedd a ysgrifennodd. Drwy hyn
cafodd Y GWYDDONYDD anrhydedd a bri arbennig. Coffa da amdano. Hynawsedd ac amynedd
a nodweddai pob cysylltiad a gefais gydag ef tra'n paratoi ei erthyglau i'r Wasg. Bu yn anrhydedd
cael gohebu a chydweithio gydag athrylith mor fawr.
Pasg 1967.
GLYN O. PHILLIPS.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.