Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
AROLWG: archwiliad; S. survey.
CRAMEN (y ddaear): crawen; S. crust.
CYFANSODDYN: S. constituent, component.
CYFRIFIADUR, 11. -ON: S. computer.
DADANSODDIAD SYSTEMAU: S. systems analysis.
DWYSEDD: cyfartaledd y pwysau i'r folum; S.
density.
DNA: y cemegolyn sydd yn rheoli'r broses o
drosglwyddo nodweddion o un genhedlaeth i'r
llall.
esblygiad: datblygiad organebau gyda threigliad
amser; S. evolution.
FALENS, 11. -IAU: ffactor sydd yn rheoli cysylltiad
cemegol rhwng atomau; S. va/ency.
FENTRIGL: bolgell y galon; S. ventricle.
GWYTHÏEN: pibell yn y corff i gario'r gwaed i'r
galon; S. vein.
hormon: y cemegolyn sydd yn angenrheidiol i
reoli prosesau'r corff a'r nodweddion rhywiol;
S. hormone.
PWYLLGOR ADDYSG DINAS CAERDYDD
Darperir Cyrsiau Addysg Bellach yn y Colegau a ganlyn. Gellir cael copi o'r prospectws a manylion pellach
oddi wrth y Prifathro.
(a) COLEG ARLUNIO CAERDYDD (Y 'Friary', Caerdydd)
Diploma mewn Arluniaeth a Chynllunio. Diplomâu'r Coleg mewn Hysbysebu Arluniaeth, Gwisgoedd a
Hyfforddiant Athrawon. Cyrsiau rhan-amser mewn Brodwaith, Peintio, Addurno, Ffotograffiaeth ac
Argraffwaith.
(b) COLEG CERDD A DRAMA (Y Castell, Caerdydd)
Cyrsiau-tair-blynedd mewn Drama a Cherddoriaeth ar gyfer darpar-athrawon. Hyfforddiant unigol
ym mhob agwedd ar Gerddoriaeth a Drama.
(c) COLEG ADDYSG CAERDYDD (Heol Cyncoed, Caerdydd)
Tystysgrif Athro a chyrsiau B.Ed. Cwrs atodol mewn Ymarfer Corff (dynion). Hyfforddiant proffesiynol
ar gyfer myfyrwyr sy'n arbenigo mewn Cerddoriaeth a Drama.
(ch) COLEG TECHNOLEG BWYD A'R COLEG MASNACH (Colchester Avenue, Caerdydd)
Cyrsiau ym mhob cangen o Arlwyaeth a Phobyddiaeth. Cyrsiau mewn gwaith cymdeithasol a
chyrsiau-trin-gwallt.
(d) COLEG TECHNEGOL LLANDAF (Western Avenue, Caerdydd)
Cyrsiau mewn Adeiladwaith, Trydaneg a Pheirianneg hyd at H.N.C. Cyrsiau eraill mewn Gwyddoniaeth
Gymwysedig, Mathemateg a'r Gwyddorau Meddygol.
(dd) COLEG TECHNEGOL RHYMNI (Trowbridge Road, Caerdydd)
Cyrsiau mewn Peirianneg, Gwyddoniaeth Gymwysedig a Mathemateg.
(f) COLEG MORWROL REARDON SMITH (Plasmawr Road, Caerdydd)
Coleg Preswyl sy'n darparu cwrs-blwyddyn ar gyfer bechgyn sydd â'u bryd ar yrfa yn y Llynges Fasnach.
Swyddfa Addysg,
Kingsway, ROBERT E. PRESSWOOD,
Caerdydd. Cyfarwyddwr Addysg.
Geirfa
HYDROLEIDDIO: ychwanegu dwr drwy adwaith
gemegol; S. hydroìyse.
HYGYRCH: hawdd mynd ato, o fewn cyrraedd;
S. accessibility.
MEINWE, 11. -OEDD: S. tissue.
METABOLEIDDIO: y proses o dreulio cemegolau neu
fwydydd gan y corff; S. metabolize.
MWYNDER GWLAD: S. amenity.
ocsidio: ychwanegu ocsigen drwy adwaith
gemegol; S. oxidise.
RHYDWELI: gwythïen fawr; S. artery.
SYNTHESIS: adeiladu molecwl allan o folecylau llai,
cydieuad; S. synthesis.
tocsicoleg: y wyddor sydd ynglyn â gwenwyn,
gwenwyneg; S. toxico/ogy.
YMBELYDROL: elfen yn taflu allan belydrau o'i du
mewn; S. radioactive.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.