Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 7, Rhif 2 Mehefin 1969

Gwyddonwyr o Gymry : Syr David Brunt, F.R.S. /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Yn 1926 trodd ei sylw i broblemau terfysg i
baratoi'r cyfrif ymarferol cyntaf o effeithiolrwydd
y peiriant gwres awyrol ac effeithiau rhwbiad
terfysglyd ar y cylchrediad cyffredinol. Casglodd
y byddai'r cylchrediad cyffredinol yn terfynnu
mewn ychydig o ddyddiau pe bai'r cyflenwad
allanol o'r ynni o'r haul yn cael ei dorri allan ac
mai rhyw 2 y cant yn unig o'r ynni sy'n dod i'n
daear o'r haul sy'n angenrheidiol i gadw'r cylch-
rediad fel y mae am amser amhenodol.
Yn 1929 cyhoeddodd David Brunt ei bapur
enwog ar y prosesi sylfaenol o gyflwyno gwres yn yr
awyr gan symudiad troellog a phelydriad ac
effeithiau cywasgedd. Casglodd fod trosglwyddiad
gwres yn yr awyr isel yn debyg i'r hyn a geir mewn
mater soled.
Roedd archwiliad Brunt o'r broblem bwysig o
ragfynegi tymheredd isaf y nos yn un o'i ymchwil-
iadau mwyaf gwych a boddhaol. Mae tymheredd
isaf y nos yn digwydd pan fod yr awyr yn weddol
sych, y wybren yn glir (cwmwl uchel tenau) a'r
gwynt yn isel neu'n dawel. Gweithiodd allan
fformwla i ddangos y berthynas rhwng y tymheredd
isaf gwahanol ffactorau ffisegol y tir. Defnyddiwyd
y fformwla yn eang gan y meteorolegwyr.
Yn y rhan ddiwethaf o'i waith ymchwil canol-
bwyntiodd yn bennaf ar adwaith y corff dynol i'w
amgylchedd ffisegol. Ei brif nod oedd diffinio
hinsawdd yn nhermau elfennau meteorolegol
mesuradwy, yn enwedig tymheredd, lleithder, a
chyflymder y gwynt. Darparodd ddosbarthiad
arbrofol o hinsawdd a daeth i'r casgliad mae'r
hinsawdd ddelfrydol i gynhyrchu bywiogrwydd
corfforol a meddyliol yw'r un lle nad yw tymheredd
cyfartal y mis twymaf ddim mwy na 75 F. (24 C.)
[Carwn atgoffa ein darllenwyr ein bod yn barod i ystyried erthyglau
neu rhyw gyfraniad arall i'w cyhoeddi yn Y GWYDDONYDD.
Awgrymwn, fodd bynnag, i'r rhai sy'n bwriadu paratoi erthyglau
ymgynghori yn gyntaf gyda'r Golygydd neu rhyw aelod arall o'r
Bwrdd Golygyddol. An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.