Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 7, Rhif 2 Mehefin 1969

Dan law'r meddyg : afiechydon plant.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Dan Law'r Meddyg
AFIECHYDON PLANT
YN ystod misoedd y Gaeaf a dechrau'r Gwanwyn
mae'r feddygfa yn llawn a'r galwadau yn niferus,
ac mi glywch bobl yn sn fod `llawer o salwch o
gwmpas'. Afiechydon heintus megis yr annwyd
cyffredin, y ffliw, tonsilitis, clefyd 'sgyfaint, etc.,
sydd yn cyfrif am gyfran helaeth o'r salwch yma a
phrysurdeb y meddyg. Ymhlith y cleifion mae nifer
sylweddol o blant ac o'r herwydd rwyf am ganol-
bwyntio hyn o sylwadau ar y plentyn mewn
twymyn.
Efallai mod i'n gwneud cam darllenwyr
Y GWYDDONYDD ond credaf fod angen cyfarwyddyd
ar rieni ifanc heddiw. Mae'r alwad 'y gwres yn
uchel' yn achosi panic gormodol a gelwir am y
meddyg yn rhy aml 0 lawer heb fod gwir angen
amdano-neu fe gaiff gais ar y ffn am 'antibiotic'
i ddod 'r gwres i lawr. Ynghanol prysurdeb
llethol, temtasiwn yw i'r meddyg gydsynio.
Gwres uchel
Mewn iechyd cedwir y corff mewn tymheredd
sy'n fwy neu lai'n sefydlog ar 98 -4 F. (37c C.).
Pan ddaw afiechyd heintus cyfyd y tymheredd
mewn ymdrech ar ran y corff i ladd yr haint.
Felly, cyn belled na chyfyd yn ormodol mae'r gwres
yn ddistrywiol i'r haint. Os 'r gwres yn uchel iawn
mae arwyddion eraill yn datblygu megis chwysu
trwm, diffyg archwaeth, cyfogi, cwsg anesmwyth,
plentyn yn ffwndro, ac efallai yn gweiddi trwy'i
gwsg mewn hunllef. Mewn nifer fach iawn o
achosion gall gwres uchel achosi ffitiau ond er fod
hyn yn frawychus, nid yw fel arfer yn peri dim
niwed.
Gall nifer mawr o heintiau cymharol ysgafn
achosi twymyn. Y mwyaf cyffredin, wrth gwrs, yw
annwyd a all beri i blentyn fod yn 'swp' am
ddeuddydd neu dri ond daw ato'i hun yn bur fuan.
Gyda heintiau mwy peryglus megis tonsilitis, y
frech goch neu bronchitis mae'r plentyn yn waelach
a'i salwch yn para'n hwy. Y mae'n werth cofnodi y
gall rhyw gynnwrf emosiynol gynhyrchu gwres
mewn plentyn. Gwelir hyn yn ystod arholiadau
ysgol neu amgylchiadau eraill sy'n peri rhyw fath
o bryder. Gall gwres plentyn nwyfus hefyd godi ar
1 chwarae caled An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.