Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 9, Rhif 3 Medi 1971

Debygwn i : safbwynt personol ar wyddoniaeth heddiw /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
effeithiau arwyddocaol y tu allan i ffiniau'r orsaf. Pa fodd
bynnag, er fod y fath ddamwain yn eithriadol o
anhebygol, mae'r llywodraeth yn tybio mai doeth yw
manteisio ar yr amddiffyniad ychwanegol i ddiogelwch y
cyhoedd a geir trwy leoliad y gorsafau Dylai'r
boblogaeth yn agos i orsaf fod yn ddigon tenau fel y gellir
yn effeithiol wacau'r ardal pe digwyddai'r ddamwain
hynod anhebygol o ymbelydredd yn cael ei ollwng y
tu hwnt i ffiniau'r orsaf.
Pryder y cyhoedd
Mae'r awdurdodau'n rhoi'r argraff beth bynnag
o fod yn gwbl ffyddiog. Ond nid felly'r cyhoedd.
Mae'n wir fod record diogelwch y diwydiant yn
ardderchog oherwydd y mynnir safonau uchel o
ofal. Ond gwyr y cyhoedd am y gofal a gymerir
mewn meysydd eraill megis teithio'r gofod a bod
damweiniau wedi digwydd yn y maes hwnnw.
Creadur ffaeledig yw dyn ar y gorau ac yn hwyr
neu'n hwyrach mae damwain yn digwydd ym mhob
un o'i weithgareddau. Dyna, beth bynnag, ymateb
greddfol llawer o bobl at bendantrwydd awdur-
dodau'r Bwrdd Canolog Cynhyrchu Trydan.
Fe achosir cryn anesmwythyd wrth sn am y
posibilrwydd, tra anhebygol, o orfod symud pawb
o ardal atomfa a rhoi pils iddynt i wrth weithio
effeithiau ymbelydredd. Diau y cynyddai'r anes-
mwythyd pe gwyddai pobl mai pils o odin
yw'r rhain i drwytho'r theiroid cyn i odin
ymbelydrol gyrraedd yno ac nad oes fawr o werth
mewn triniaeth proffylactig o'r fath ar l y
digwyddiad.
Anghytuno yn yr U.D.
Fe gynyddai'r anesmwythyd yn fwy wedyn pe
gwyddai pobl am y ffraeo sy'n mynd ymlaen yn yr
Unol Daleithiau ar y pwnc o bwerdai nuclear.
Fe gychwynodd hyn mae'n debyg gyda datganiadau
brawychus y Dr. Ernest J. Sternglass, Athro yn
Adran Pelydreg Prifysgol Pittsburgh, tua dwy
flynedd yn l, fod profi arfau nuclear wedi achosi
marwolaeth plant dirifedi yn yr Unol Daleithiau.
(Gweler New Scientist, Gorffennaf 24, 1969.)
Ym mis Mai eleni, mewn ymchwiliad i'r priodoldeb
o sefydlu pwerdy nuclear o fewn 50 milltir i ddinas
Efrog Newydd, fe haerodd Dr. Sternglass fod gan
unrhyw faban a enir o fewn y pellter hwnnw i
ymweithydd, yn enwedig un o'r math dwr
berwedig, lai o siawns na'r cyffredin o oroesi mwy
na blwyddyn. Yr oedd ei farn, fel gyda'r haeriad
blaenorol, yn seiliedig ar dystiolaeth ystadegol.
Mae'r gwrthwynebiad iddo'n ddidostur. Yn 1969,
fe apwyntiodd Awdurdod Ynni Atomig yr Unol
Daleithiau ddau wyddonydd, Dr. John Gofman
a Dr. Arthur Tamplin, i ymchwilio i haeriada
Dr. Sternglass. Daethant i'r casgliad bod effait
i'w ganfod ond fod Dr. Sternglass yn eu tyb hw
yn gorliwio'r perygl. Ar yr un pryd cafwy i
datganiad ganddynt fod y safon lefel diogelwc
oddi wrth belydredd yn yr Unol Daleithiau ddeng
ngwaith yn uwch nag a ddylai fod; heb ei Ieihal1,
gallai miloedd yn ychwanegol farw yno bob
blwyddyn o ganser neu Iwcemia.
Dioddef oherwydd eu safiad
Mae'r Awdurdod Ynni Atomig wedi gwrthod yr
adroddiad hwn ond mae Dr. Gofman a Dr.
Tamplin erbyn hyn wedi cychwyn ar ymgyrch i
oleuo'r cyhoedd ynglAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŷ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.