Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 9, Rhif 3 Medi 1971

Debygwn i : safbwynt personol ar wyddoniaeth heddiw /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Yn l pob golwg, yr A.G.R. (Advanced Gas-
^ooled Reactor) fydd yr ail genhedlaeth. Ymweith-
dd nwy yw hwn eto ond yn defnyddio iwraniwm
vedi ei gyfoethogi ag iwraniwm 235 ac yn
iynwysedig mewn dur neu beriliwm.
Y cynllun 'Dragon'
Mae yna arbrofi hefyd efo ymweithydd tym-
heredd uchel yn cael ei oeri gan heliwm ac yn
defnyddio fel tanwydd ronynnau o iwraniwm,
thoriwm a charbon mewn caniau o graffid.
(Y cynllun 'Dragon'.) Ac eto fyth, mae prototeip o
ymweithydd dwr trwm yn gweithredu'n foddhaol
ers 1968.
Y flwyddyn nesaf y disgwylir i A.G.R. cyntaf y
Bwrdd Trydan ddod i gynhyrchu ar ei heithaf. Mae
prototeip yn gweithredu ers tro. Mae datblygu'r
A.G.R. wedi bod yn llawn trafferthion ac yn hynod
gostus-f700 miliwn meddir. Serch hynny, mae
rhai sylwedyddion yn credu y dylid canlyn ymlaen
gyda'r A.G.R. yn hytrach na gwasgaru adnoddau
ar ddatblygu'r lleill.
Peth dros dro fydd yr A.G.R., beth bynnag, gan
fod yr F.B.R. (Fast Breeder Reactor), yr ym-
weithydd sy'n defnyddio plwtoniwm ac yn cenhedlu
rhagor ohono, yn cael ei ddatblygu ac yn addo bod
yn effeithiolach na'r un o'r lleill. Yn wir, fe
ddywedir nad oes gan Brydain obaith i ennill dim
o'r farchnad dramor mewn ymweithyddion heb
ganolbwyntio ei hegnon ar y math yma o ym-
weithydd yn unig. A gwneud elw, wrth reswm, yw
pwrpas y consortia mawr o ffyrmiau sydd ynglyn
'r gwaith yma.
Pwerdai'r dyfodol
Ond waeth pa gyfeiriad a gymerir, bydd y gyfres
nesaf o bwerdai nuclear yn gofyn technoleg
newydd. Ac fe gyfyd y posibilrwydd y gall y
newydd-deb a'r diffyg profiad arwain i ddamwein-
iau. Cofiwn y ddamwain yn Windscale oherwydd
diffyg profiad yn nyddiau cynnar yr ymweithyddion.
Ac fe gafwyd adroddiad ym mis Mawrth eleni am
helynt annisgwyl yn codi ynglAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŷ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.