Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Cynaeafu Dŵr
Gunite, cymysgedd o cement, tywod a dwr yn cael ei gywasgu i rwydwaith metel i lunio arwynebedd dal dwr
FEL y cyfyd y gofynion am ddwr gwneir pob
ymgais i dynnu'r halen o ddwr y môr, cludo dwr
o'r naill ardal i'r llall, cyfaddasu'r tywydd i roi mwy
o law ac eira ac ail-ddefnyddio yr un dwr.
Gellir ateb gofynion rhai ardaloedd gyda
thriciau gwyddonol fel hyn, ond nid yw'r hud yn
gweithio ymhobman. Nid oes dwr cyfagos i'w
fewnforio mewn ambell fan, na môr i'w ddihalltu,
na dwr i'w ail-ddefnyddio. Sut y gellir cael dwr yno ?
Un posibilrwydd yw cyfaddasu'r hen arfer o
gynaeafu dwr gyda dewinaeth technoleg fodern-
casglu a chronni'r dwr oddi ar dir wedi ei addasu
i gynyddu rhediad y glaw a thawdd yr eira. Cael
gafael, fel petai, ar y gwlybaniaeth cyn iddo
ddiflannu o flaen eich llygaid.
Collir dwy ran o dair o'r glaw a ddisgyn ar yr
Unol Daleithiau gyfandirol. Yn nyffryn y Colorado
ymddengys llai na 10 y cant o'r glaw fel dwr yn yr
afon. Sudda'r gweddill i'r tir sych ac yna anweddu'n
wastraffus.
Mae'n syndod wir faint o ddwr sy'n syrthio fel
glaw; un filimedr dros un fedr sgwâr yn rhoi un litr
o ddwr. Yn nhalaith sych Nevada, disgyn digon o
law bob blwyddyn i lenwi casgen 230 litr i bob
medr sgwâr o dir y dalaith. Mewn ami i fan yn
nhalaith wleb Hawaii, syrth 1,000 o alwyni i bob
llathen sgwâr ond eto ceir prinder dwr yn Hawaii.
Â'r glaw yn gyflym drwy'r tir hydraidd a'r golosg
i lawr at lefel y môr. Er y gellir pwmpio dwr ffres
o'r lefel yma, ceir yn aml iawn fod heli'r môr wedi
ei halogi. Pe gellid cadw'r glaw rhag hidlo drwy'r
tir gellid cronni cyflenwad helaeth o ddwr.
Nid syniad newydd yw cynaeafu dwr. Yn ystod
yr Oes Bres Ganol-tua 4,000 o flynyddoedd yn
ôl—byddai'r amaethwyr yn clirio'r cerrig oddi ar
ochrau'r bryniau i liniaru'r wyneb a chynyddu
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.