Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
ABERYSTWYTH
Teyrnged i gyn-fyfyrwyr
Blin gennym gofnodi marwolaeth
Mr. F. Wynn Jones, cyn-fyfyriwr o'r
( oleg ac aelod o'r Llys a'r Cyngor.
(iraddiodd o'r Adran Economeg yma
ym 1923 gydag Anrhydedd yn y Dos-
barth Cyntaf. Treuliodd y rhan fwyaf o'i
fywyd yn y Gwasanaeth Sifil, yn Adran
Ystadegol y Weinyddiaeth Lafur. Drin-
godd i safle gyfrifol iawn ynglyn ag
Ystadegaeth Llafur a bu'n cynrychioli'r
Weinyddiaeth mewn llawer cynhadledd
ryngwladol ar broblemau llafur. Er
mai ystadegaeth oedd ei faes bro-
ffesiynol yr oedd yn wr amryddawn ei
ddiddordebau. Yn ystod ei yrfa'n
fyfyriwr ymddiddorai lawer ym mywyd
a llenyddiaeth Cymru a dilynodd
gyrsiau Cymraeg y diweddar Athro
T. Gwynn Jones. Parhaodd y diddordeb
yma yn Llundain a rhoddodd lawer o
wasanaeth i'r Cymdeithasau Cymreig
yno. Cyhoeddodd erthyglau niferus
mewn cyfnodolion Cymreig a bu'n Drys-
orydd Urdd Gobaith Cymru am gryn
amser; hefyd yn un o Is-lywyddion yr
Urdd. Yr oedd hefyd yn aelod o Gyngor
Cymdeithas y Cymmrodorion ac yn un
o'i His-Iywyddion. Rhoddodd wasan-
aeth gwerthfawr i'r Coleg fel aelod o'r
Pwyllgor Cyllid.
Ychydig ddyddiau cyn i'r 'Nodiadau'
yma fynd i'r wasg daeth y newydd trist
a sydyn am farwolaeth Dr. Idris Jones,
Is-lywydd y Coleg, cyn-fyfyriwr o'r
Adran Gemeg ac, ymhlith llawer o
weithgarwch arall, cefnogwr teyrngar i
Y Gwyddonydd a chyfrannwr helaeth a
gwerthfawr iawn i'w golofnau. Bydd
colli ei bersonoliaeth hynaws, ei bresen-
oldeb addfwyn a'i gyngor doeth yn
gadael bwlch mawr yn Aberystwyth.
Ceir cyfle eto i dalu teyrnged deilyngach
i goffadwriaeth y cyn-fyfyriwr annwyl
yma.
Llongyfarch
Estynnodd Cyngor y Coleg lon-
gyfarchion i Syr Graham Sutton, Is-
Lywydd y Coleg, ar ei ethol yn Aelod
Am Oes o Academi Wyddonol Efrog
Newydd; i Dr. Gwendolen Rees, C.G.F.
(F.R.S.) ar ei hanrhydeddu gan y
(iymdeithas Frenhinol; i Syr William
mrys Jones (cyn-fyfyriwr o'r Adran
\maethyddiaeth) ar ei greu'n Farchog;
Mr. D. G. Pritchard, cyn-fyfyriwr ar
i benodi'n Athro Addysg yng Ngholeg
^bertawe; i Dr. Harry Smith, cyn-
Nodiadau o'r Colegau
fyfyriwr, ar ei benodi'n Athro Ffisioleg
Planhigion ym Mhrifysgol Manceinion
ac i Mr. S. John Dawes, cyn-fyfyriwr o'r
Adran Gemeg, ar ei benodi'n Gapten
Tim Rygbi'r 'Llewod'.
Gallwn ychwanegu at y rhestr uchod
longyfarchion pellach i'r Dr. Gwendolen
Rees, C.G.F., ar ei phenodiad i Gadair
Bersonol yn yr Adran Swoleg. An-
rhydedd a braint i'r Coleg yw cael
parhau i fanteisio ar wasanaeth y
wraig athrylithgar hon. Graddiodd Dr.
Rees o Goleg y Brifysgol yng Nghaer-
dydd yn 1927. Enillodd ei Doethuriaeth
yn 1930 mewn parasitoleg cyn ei
phenodi ar staff SAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŵ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.