Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
COLEG PRIFYSGOL CYMRU, ABERYSTWYTH
UN O GOLEGAU PRIFYSGOL CYMRU
Prifathro: Syr GORONWY H. DANIEL, K.C.V.O., C.B., D.PHIL.
CYRSIAU GRADD
Darperir cyrsiau yng nghyfadrannau'r Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Gwyddor Gwlad, y Gyfraith, Cerddoriaeth,
ac Astudiaethau Economaidd a Chymdeithasol. Mae'r holl Adrannau Gwyddoniaeth yn awr mewn adeiladau
modern, digonol eu hoffer a'u celfi.
CYRSIAU DIPLOMA
Diplomâu mewn Addysg, Gwyddor Gwlad, Ystadegaeth, Ffiseg yr Awyrgylch, Ffiseg Electronig, Mathemateg
Bur, Micropalaeontoleg, Palaeograffeg, Cyfraith a Chydberthynas y Gwledydd, Addysg Ddwyieithog.
YMCHWIL
Darperir ar gyfer graddau uwch ym mhob pwnc. Yn yr holl adrannau Gwyddoniaeth Bur a Gwyddor Gwlad
mae ysgolion ymchwil grymus, a gynhelir gan grantiau o ffynonellau gwladol a phreifat.
LLYFRGELLOEDD
Yn Llyfrgell y Coleg mae dros 240,000 o gyfrolau rhwymedig, gan gynnwys casgliadau arbenigol a chyfnodolion.
Ceir cyfleusterau digymar ar gyfer pob pwnc yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
YSGOLORIAETHA U
Dyfernir nifer fawr o ysgoloriaethau ar ganlyniadau arholiad a gynhelir ym mis Ionawr. Nid yw dal un o'r
ysgoloriaethau hyn yn lleihau dim ar y grant y bo myfyriwr yn ei dderbyn oddi wrth awdurdod addysg lleol.
NEUADDAU PRESWYL
Mae gan y Coleg bum neuadd i ddynion (yn un ohonynt, a orffennwyd yn 1960, ceir lie i 250) a phum neuadd
i ferched (lle i 600 o ferched), ynghyd â neuadd newydd (gymysg) i'r myfyrwyr hyn.
PROSPECTUS
Gellir cael Prospectus y Coleg, Llawlyfr Cymraeg, a gwybodaeth bellach oddi wrth y Cofrestrydd.
COLEG PRIFYSGOL GOGLEDD CYMRU, BANGOR
UN O GOLEGAU PRIFYSGOL CYMRU
Prifathro: SYR CHARLES EVANS, M.A., D.SC., F.R.C.S
Darperir cyrsiau gradd Prifysgol Cymru yng Nghyfadrannau'r Celfyddydau,
Gwyddoniaeth, Diwinyddiaeth, a Cherddoriaeth. Mae'r cyfadrannau'n cynnwys testunau
arferol curricula prifysgol, a cheir yn ychwanegol, ddarpariaeth arbennig mewn
Ieithyddiaeth, Archaeoleg, Seicoleg, Peirianneg Electronig, Technoleg Defnyddiau,
Bioleg y Môr, Cefnforeg, Coedwigaeth, ac Amaethyddiaeth.
Rhoddir nifer o ysgoloriaethau bob blwyddyn mewn canlyniad i arholiadau a gynhelir
yn yr ysgolion ym mis Mawrth.
Y mae gan y Coleg bump Neuadd Breswyl â lle i fil o fyfyrwyr.
Gellir cael manylion pellach a chopi o Brospectws y Coleg oddi wrth y Cofrestrydd.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.