Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 18, Rhif 1 Mawrth 1980

Y Gymraeg yng ngwyddoniaeth a thechnoleg ein colegau : y ffordd ymlaen /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Y Gymraeg yng Ngwyddoniaeth a
Thechnoleg ein Colegau-y Ffordd Ymlaen
Yn enedigol o Fryneglwys, Clwyd, derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gymraeg Llanelli
ac Ysgol Ramadeg y Bechgyn yn y dref honno. Graddiodd mewn ffiseg yng Ngholeg
y Brifysgol, Aberystwyth, ac yno hefyd y derbyniodd ei ddoethuriaeth ar destun ffiseg
yr atmosffer. Bu am ddwy flynedd yn Labordy Clarendon, Rhydychen, yn gweithio ar
ffiseg tymheredd isel cyn ei benodVn ddarlithydd ym Mhrifysgol Reading. Er 1970 ef
yw Dirpwy Gyfarwyddwr Cymreig y Brifysgol Agored.
Gweithredodd Dr. Wynne fel Ysgrifennydd Gweithgor y Gymdeithas Wyddonol ar
y Coleg Cymraeg.
GYDA degawd cyntaf bodolaeth y Gymdeithas
Wyddonol Genedlaethol yn prysur ddirwyn i ben,
nid anaddas efallai oedd i'r Gymdeithas yn ei
chyfarfod blynyddol ar faes Eisteddfod Caernarfon
drafod adroddiad yn ymwneud ag addysg wyddonol
a thechnolegol drwy gyfrwng y Gymraeg. Oher-
wydd, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, mae
oblygiadau addysgol yn rhwym wrth amcanion y
Gymdeithas. Wedi'r cwbl, proses o addysgu yw
ymarfer ac ymgyfarwyddo a thrin a thrafod
gwyddoniaeth a thechnoleg drwy'r iaith Gymraeg
ac, yn hyn o beth, gall y Gymdeithas ymfalcho
yn ei chyfraniad yn ystod y Saithdegau. Mae
Y GWYDDONYDD yntau yn gwneud cyfraniad
pwysig yn yr un maes a dichon nad amherthnasol
i'w swyddogaeth yw'r ystyriaethau a'r casgliadau a
gynhwysir yn yr adroddiad. Amcan yr erthygl hon
felly yw bwrw golwg ar gynnwys yr adroddiad
yma An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.