Skip navigation

Y gwyddonydd

 - 

Cyf. 18, Rhif 4 Rhagfyr 1980

Debygwn i : ysgrifennu ar feddygaeth/

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Debygwn i
0. E. Roberts
YSGRIFENNU AR FEDDYGAETH
MENTRODD y Gymdeithas Feddygol ddechrau
cyhoeddi cylchgrawn o'r enw Cennad fis Mehefin
eleni (1980), hwnnw i ymddangos o leiaf ddwywaith
y flwyddyn ond yn gyfyngedig ei gylchrediad.
Dr. Ieuan Parri, Penrhyndeudraeth, un phrofiad
mewn bathu termau Cymraeg ar gyfer geirfa
feddygol, yw'r golygydd ac fe hoffai ef gynnwys yn
y cylchgrawn waith gwreiddiol, megis canlyniadau
ymchwil.
Gan fod lle amlwg i gamau breision meddygaeth
y dyddiau hyn ar radio a theledu mae ar bobl
eisiau gwybod rhagor am weithgareddau meddygon
ac oherwydd y galwad wele gyfle i ymateb mewn
erthyglau Cymraeg darllenadwy yn hytrach na
chyfyngu'r cylchgrawn i feddygon yn unig. Ond
pob hwyl i'r fenter, gan hyderu y daw Cennad maes
o law yn gydymaith teilwng i Y GWYDDONYDD, sy'n
sicr wedi ennill lle arbennig ym myd cyhoeddi
Cymraeg.
Y doctoriaid Emyr Wyn Jones, Glyn Penrhyn
Jones a Huw Edwards a gyfrannodd fwyaf i'n
llenyddiaeth feddygol yn ystod yr ugain mlynedd
diwethaf, er y cyhoeddwyd nifer o lyfrau cyn
hynny, o tua 1750 ymlaen.*
Nid anwybyddwyd pynciau meddygol yng
nghylchgronau'r ganrif ddiwethaf ychwaith. Bu
erthygl ar awyriad addoldai yn Y Drysorfa ym
1835 a thrachefn yn yr un cylchgrawn ym 1894. Yn
yr un cylchgrawn, eto ym 1835, ymborth dyn oedd
y testun ac wele adroddiad ynddo hefyd o ddarlith,
adroddiad gweddol faith: 'Traddododd y Dr. Moor,
Phisygwr rhagorol yn Nghaerlleon, araeth gyn-
nwysfawr iawn, yn ddiweddar, yn Sefydliad y
Llawgelfyddwyr, allan o'r hwn y dyfynwyd yr
ychydig bethau nodedig a ganlyn:An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.