Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Dim rhybudd
Cafodd Sandoz eu beirniadu'n hallt am beidio 
rhybuddio'r gwledydd cyfagos, wrth reswm. A
fyddai hyn wedi gwneud unrhyw wahaniaeth?
Mae'n debyg y byddai ac y gallai'r effeithiau wedi
bod yn llawer llai niweidiol. Mae nifer fawr o drefi a
phentrefi, megis Unkel, 15 milltir o Bonn, yn der-
byn eu dwr yfed o'r afon, a gallai cyflenwadau
diogelach fod wedi eu trefnu iddynt ynghynt. Erbyn
i'r gwenwyn gyrraedd yr Iseldiroedd, 'roedd y
giatiau pwrpasol wedi eu trefnu fel bod y sbwriel yn
cymryd y ffordd agosaf i'r mr. Wrth archwilio'r
dwr yn fanwl, daethpwyd o hyd i gemegyn nad yw
Sandoz yn ei gynhyrchu, sy'n brawf pendant bod
eraill wedi halogi'r afon ddiwrnod cyn y tn. Ydyw
hyn felly wedi bod yn ddigwyddiad rheolaidd, ond
heb ei ddarganfod cyn y tn? Tra oedd y byd i gyd
yn gwylio yn ystod y dyddiau allweddol daeth nifer
o ddigwyddiadau cyffelyb i'r amlwg.
Yng ngwaith Ciba-Geigy ychwanegodd y gweith-
wyr ormod o gatalydd mewn proses, a lledaenwyd
phenol yn gwmwl budr dros Basel. Yng ngwaith
BASF, oherwydd i un o'r pibellau erydu trwyddi,
COLEG PRIFYSGOL CYMRU
ABERYSTWYTH
CYRSIAU GRADD
An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: в

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.