Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Dim rhybudd
Cafodd Sandoz eu beirniadu'n hallt am beidio â
rhybuddio'r gwledydd cyfagos, wrth reswm. A
fyddai hyn wedi gwneud unrhyw wahaniaeth?
Mae'n debyg y byddai ac y gallai'r effeithiau wedi
bod yn llawer llai niweidiol. Mae nifer fawr o drefi a
phentrefi, megis Unkel, 15 milltir o Bonn, yn der-
byn eu dwr yfed o'r afon, a gallai cyflenwadau
diogelach fod wedi eu trefnu iddynt ynghynt. Erbyn
i'r gwenwyn gyrraedd yr Iseldiroedd, 'roedd y
giatiau pwrpasol wedi eu trefnu fel bod y sbwriel yn
cymryd y ffordd agosaf i'r môr. Wrth archwilio'r
dwr yn fanwl, daethpwyd o hyd i gemegyn nad yw
Sandoz yn ei gynhyrchu, sy'n brawf pendant bod
eraill wedi halogi'r afon ddiwrnod cyn y tân. Ydyw
hyn felly wedi bod yn ddigwyddiad rheolaidd, ond
heb ei ddarganfod cyn y tân? Tra oedd y byd i gyd
yn gwylio yn ystod y dyddiau allweddol daeth nifer
o ddigwyddiadau cyffelyb i'r amlwg.
Yng ngwaith Ciba-Geigy ychwanegodd y gweith-
wyr ormod o gatalydd mewn proses, a lledaenwyd
phenol yn gwmwl budr dros Basel. Yng ngwaith
BASF, oherwydd i un o'r pibellau erydu trwyddi,
COLEG PRIFYSGOL CYMRU
ABERYSTWYTH
CYRSIAU GRADD
в Y CELFYDDYDAU
в Y GYFRAITH
в Y GWYDDORAU
в ASTUDIAETHAU ECONOMAIDD A CHYMDEITHASOL
CYFLEUSTERAU YMCHWIL
o'r radd flaenaf, yn seiliedig ar draddodiad hir o ysgolheictod
YSGOLORIAETHAU EVAN MORGAN
bob blwyddyn i fyfyrwyr o Gymru ar sail arholiad a gynhelir ym mis Ionawr.
Manylion pellach i'w cael gan y Swyddfa Dderbyn, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth
anfonwyd rhagor eto o wenwyn chwyn i afon Rhein.
Canfuwyd halogiad cemegol arall yn afon Main,
sy'n rhedeg i afon Rhein, oherwydd bod tanc
cwmni arall yn gollwng. Ac yng nghanol miri'r
dyddiau hynny rhyddhawyd cwmwl o gemegau
phosphorws (nerf nwyon) i'r amgylchedd, eto yn
Basel. Y cwbl o fewn dyddiau i'r ddamwain fawr!
Digwyddiadau anarferol, neu rhai a ddaeth i'r
amlwg oherwydd bod cymaint o sylw yn cael ei
ganolbwyntio ar Basel? Ni ddown byth i wybod,
mae'n siwr.
Digwydd yng Nghymru?
Sais o'r enw Stanley Clinton Davies yw'r Com-
isiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am yr
amgylchedd. Ei honiad ef yw bod rheolau'r
gymuned yn sicrhau na allai damwain debyg
ddigwydd gyda'n hafonydd ni. Mae rheolaeth fanwl
ar faint a sut y storir cemegau gwenwynig. Mae
arolygwyr yn archwilio pob gwaith cemegol yn
rheolaidd. Pe byddai tân, mae cyfarwyddiadau
digon pendant i'r gwasanaethau argyfyngol ar sut i
weithredu. Gobeithio ei fod yn iawn!
GLYN O. PHILLIPS
yn
CYNIGIR
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.