Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CYNEFIN Y CYMRO
gan
Tom Pritchard (Y Cyngor Gwarchod Natur)
Iorwerth Roberts (o'r Daily Post)
Y dyddiau hyn mae'r ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu'r amgylchfyd ar gynnydd, ac rydym yn ceisio
gwerthfawrogi ein treftadaeth amrywiol yn ei chyfanrwydd byd natur a chymdeithas a diwylliant y bobl sy'n
byw ar ddarn o dir arbennig. Cymru yw ein cynefin ni ac mae'r llyfr hwn yn ymdrin â'r problemau a'r
datblygiadau wrth ymgyrraedd at gyd-bwysedd hapus rhwng y gwahanol elfennau hyn.
17 llun lliw
Pris: £ 2.99
LLYFRAU LLAFAR GWLAD
Cyfres o lyfrau ar feysydd megis yr hen borthmyn,
tafodieithoedd, crefftau gwledig, enwau tafarnau, straeon
gwerin, baledwyr a hen borthladdoedd. Llyfrynau difyr,
llawn lluniau diddorol gan awduron megis T. Llew Jones,
Aled Eames, Tegwyn Jones, Bedwyr Lewis Jones, Twm
Elias ac Emrys Evans. Holwch amdanynt yn eich siop lyfrau
leol neu anfonwch at y wasg:
LLAFAR GWLAD
Cylchgrawn chwarterol y werin
yr iaith ar lafar gwlad
hen draddodiadau a chrefftau
chwedlau a straeon
hiwmor
Dim ond 45c y rhifyn!
GWASG CARREG GWALCH,
Capel Garmon, Llanrwst, Gwynedd.
t* (06902) 261 Ffacs: (06902) 798
Ychwanegiad
Gofynnodd Beti Llewelyn, awdur yr erthygl 'Salmonella a listeria mewn bwydydd' a gyhoeddwyd yn rhifyn 27/
1, inni ychwanegu rhestr o'r cyfeiriadau a ddefnyddiwyd ganddi.
1. Hobbs a Roberts, Food Poisoning and Food Hygiene (Arnold, 1987).
2. Kerr et al, 'Listeria in cook-chill foods', Lancet, 1988 (2), 37-8.
3. Lund etal, 'Destruction oiListeria monocytogenes during microwave cooking', Lancet, 1989 (1), 218.
4. Mawer a Spain, 'Salmonella entiritis Phage type 4 and hens' eggs', Lancet, 1989 (1), 280-1.
5. Mason and Vines, 'Eggs and the fragile food chain', New Scientist, 120 (1988), 10-11.
6. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Food Hygiene. Report on a Consumer Sun'ey (1988).
7. Sadler, 'Listeria Nutrition and Food Science, 116 (1989), 4-6.
8. World Health Organization, 'Salmonellosis control: the role of animal and product hygiene', Technical
Report Series (1988), 774.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.